Appliceringsmetoder

Olika appliceringsmetoder

Olika appliceringsmetoder i spackelarbetet


Handspackling
Handspackling är en klassisk metod och effektiv när man ska applicera och släta ut spacklet på mindre och medelstora ytor. Här används olika spacklar i olika storlekar. Det finns även specialverktyg för att komma åt bakom element eller för att smidigt spackla hörn.

Rullspackling
Att använda sig av en roller för att snabbt och enkelt applicera spackel på underlaget är både ergonomiskt och ekonomiskt. Tidsstudier visar att man sparar 3040 procent i arbetstid jämfört med traditionell handspackling. Välj en produkt som är lämpad för rullspackling. Använd en specialroller för just rullspackling.

Sprutspackling
Sprutspackling är den mest använda metoden vid större objekt och den absolut snabbaste metoden att applicera spackel på underlaget. Med rätt maskinell utrustning och rätt spackel, kan man spackla upp till 1 000 kvadratmeter per dag.

Sprutspackling i tak grängning
En metod som främst används i tak på nyproduktion, en snabb och relativt billig lösning. Grängning utförs med spackelspruta och att man med cirkelrörelser applicerar spacklet i taket för att få en yta med fin struktur på.

Spackling med en spackelbazooka
Bazooka är ett kombiverktyg där man applicerar både spackel och pappersremsa samtidigt i gipsskarven. Det finns en manuell bazooka där man med en handpump fyller verktyget med spackel. Det finns även varianter som man kopplar till en spackelspruta för att få bättre effektivitet.

Spackling med en spackelbox
Spackelbox är ett verktyg avsett för skarvspackling på gipsskarvar. Det finns både manuella boxar där man med en handpump fyller boxen med spackel, men det finns även boxar som man kopplar till en spackelspruta för att få en högre kapacitet. Själva boxen drar man sedan längs gipsskarven och resultatet blir ofta väldigt bra med minimal slipning.

Montering av lister med hjälp av spackelpåförare
Hopper är ett verktyg för snabb och smidig applicering av spackel på hörnlister före montering och ökar kapaciteten avsevärt.