Appliceringsmetoder

Rullspackling

Rullspackel


Rullspackel är ett spackel som på ett smidigt sätt rullas på gips eller betongväggar. Det är lätt att använda men vi vill ändå ge några användbara tips på hur spacklets alla fördelar utnyttjas bäst.

Du jobbar snabbare – och får mer tid till annat
Studier visar att rullspacklingen går 30–40 procent snabbare jämfört med traditionell spackling. Vårt rullspackel fyller lika bra som andra spackel och appliceringen med roller gör att du lättare kan fördela rätt mängd spackel på väggen.

Du jobbar smartare
Att spackla är ett tungt arbete. Det vet alla som är professionella målare. Rullspackel minskar slitaget på kroppen och ger mer ork både på jobbet och på fritiden. Med rullspackel jobbar du helt enkelt smartare.

Du jobbar miljövänligt
Nästan allt rullspackel från Dalapro är Svanenmärkt. Det är viktigt då allt fler byggare och beställare vill ha Svanenmärkta hus där hänsyn tas till energi och hälsa i hela processen.

 

Rollspackel

 

Börja med att syna ytan, slipa och laga hål och ojämnheter.
 

Rulla spackel med spackelrulle på skaft. Rulla en så stor yta som du tror att du hinner släta före spacklet satt sig. Spacklet blir lite matt på ytan när det är lagom att börja släta ut.
 

Om det har torkat för mycket, öppna upp spacklet med rullen igen. Släta.
 

Använd det spackel du får på spackeln vid slätning, för att spackla fint i hörn och takvinkel.

Låt torka och slipa sedan.