Om Dalapro

Inomhusmiljöer


Kvalitet och komfort till inomhusmiljöer
Varumärket Dalapro ägs av Saint-Gobain Sweden AB, Scanspac. I över 70 år har vi utvecklat spackel i ett nära samarbete med professionella målare. Scanspac leder utvecklingen av spackel i Europa och vi arbetar ständigt med innovativa lösningar för ytbehandlingar av väggar och tak.

Scanspac är en del av Saint-Gobain, som har som mål att ständigt vara den ledande inom hållbara byggprodukter och lösningar på den svenska marknaden.

Produkter med hög kvalitet
Gemensamt för alla våra produkter är den höga och jämna kvaliteten som ger bästa möjliga resultat. Vi har ett brett sortiment med produkter och system för alla ändamål.

Lokala råvaror
Våra färdigblandade spackelprodukter produceras i Sala och Glanshammar. Våra produkter återfinns i alla de Nordiska länderna och också stora delar av Europa.

Hållbarhet är en ledstjärna i allt vårt arbete
Inom Saint-Gobain Sweden AB arbeta vi kontinuerligt och systematiskt för att alla delar i vår verksamhet – från leveranser av råvaror till leveranser av produkter och tjänster till kund – ska ha högsta möjliga kvalitet, erbjuda bästa möjliga arbetsmiljö och ha minsta möjliga miljöpåverkan. Vi arbetar därför målmedvetet med att:

  • forska och utveckla av material och lösningar
  • förhindra uppkomst av avfall och bidra till återvinning av material
  • erbjuda system och produkter som svarar upp mot aktuella och framtida krav
  • produktsystem  – hela produktsystemet är viktigt för att nå ett bra slutresultat för såväl målare som slutanvändare.

 

Snabbfakta

Dalapro Nova

  • Scanspac ligger i framkant i utvecklingen av färdigblandat spackel i Europa.

  • Våra egna varumärken är Dalapro och Breplasta.

  • I över 70 år har vi utvecklat spackel, i ett nära samarbete med professionella målare.

  • Våra spackelprodukter är svensktillverkade med råvaror från gruvor i Glanshammar och Sala.

  • Vår storsäljare är produktserierna Dalapro Nova, Max och Joint.

  • Vi har många olika specialspackel och tillbehör för alla tänkbara ändamål.

Ett affärsområde inom Saint-Gobain

Saint-Gobain

 

 

Scanspac är en del av den globala koncernen Saint-Gobain som startade sin verksamhet 1665 och har dag cirka 170 000 anställda i 67 länder.

Läs mer om Saint-Gobain

Se filmen om Saint-Gobain

Saint-Gobain designar, tillverkar och distribuerar material som är nödvändiga för allas vårt välbefinnande – och för vår gemensamma framtid. Den här filmen visar hur Saint-Gobain förbättrar vardagen för många människor.