Hållbarhet

Hållbara spackelprodukter

 

Hållbara ytskikt, på djupet och för alla ytor

Dalapro erbjuder hållbara spackelprodukter för dagens och framtidens hem och byggnader. Med stor andel svenska råvaror, klimatneutral produktion och återvunna förpackningsmaterial driver vi utvecklingen av klimatsmarta ytskikt. Våra produkter gör det enkelt att ta ansvar för arbetsmiljö, spackelkvalitet och miljöpåverkan. Vi är en del av Saint-Gobain – med mer än 350 års erfarenhet av innovativa material och byggnadslösningar.

Dalapro Sustainable Surfaces

Hållbara ytskiktslösningar för framtidens byggnader

Bygg- och anläggningsbranschen står för en femtedel av landets klimatpåverkan. Sverige ska vara fossilfritt år 2045 och redan från 2022 gäller nya krav på klimatdeklaration för byggnader.

Samtidigt kommer allt fler direktiv gällande fossila färdplaner, högre krav på hållbara materiallösningar samt ökad efterfrågan på information om produkters innehåll och miljöpåverkan.

Dalapro arbetar med miljöförbättringar i hela produktens livscykel, från råvara till avfallshantering. Vi erbjuder ledande ytskiktslösningar och klimatneutral produktion. Vårt mål är att bli klimatpositiva i hela värdekedjan.

Hållbara hinkar

Hållbara hinkar

Förpackningen står för en stor del av en produkts miljöpåverkan. Därför ersätter vi successivt våra hinkar med mer miljövänliga hinkar. Dalapros nya hinkar innehåller 100 procent återvinningsbart material, är gjorda av minst 90 procent återvunnen plast och ger 56 procent mindre koldioxidutsläpp från råvara till fabrik – utan att ge avkall på de utmärkta produktegenskaperna.


Klimatneutral produktion

Dalapros färdigblandade spackelprodukter tillverkas i klimatneutrala* fabriker i Glanshammar och Sala. Detta har vi åstadkommit genom att fasa ut alla fossila bränslen och fordon från våra fabriker. Därutöver har vi installerat en stor solpanelsanläggning som förser produktionen och även samhället med grön elektricitet. Det betyder att våra fabriker faktiskt hjälper till att undvika onödiga utsläpp från fossila energikällor. 

*Enligt bedömning i Greenhouse Gas Protocol ligger Scanspacs produktion på noll CO₂e i Scope 1 och Scope 2.


En bra arbetsmiljö

Dalapros produkter och verktyg är framtagna med starkt fokus på en trygg, säker och trivsam arbetsmiljö för användaren. Vi var först med att lansera lättspackel (1981), sprutspackel för lätt färgspruta (1990) och rullspackel (2011). Denna utveckling har vi följt upp med innovativa lösningar rörande funktion och användarvänlighet både i produkter och emballage. Säkerhetsdatablad finns för alla våra produkter. På så vis blir det enkelt att göra ett bra jobb i en sund och giftfri arbetsmiljö – och samtidigt bidra till ökad hållbarhet.

Som en del av Saint-Gobain utvecklar vi ständigt nya lösningar med hållbarhet i fokus. Här är några exempel:

  • Alla våra färdigblandade spackelprodukter tillverkas i klimatneutrala fabriker.

  • 90 procent av innehållet i våra färdigblandade spackelprodukter är lokalproducerat.

  • Våra spackelhinkar är plaståtervunna.

  • Vi har reducerat plastmängden i våra säckar.

  • Sedan 2020 har vi ett nytt reningsverk.

  • IBC-behållarna återanvänds.

  • Vi har skapat miljömärkningar för spackelprodukterna.

  • Våra produkter bidrar till god ergonomi och en giftfri arbetsmiljö.

 

Film om vårt hållbarhetsarbete

Här kan du se filmen om Dalapro och vårt hållbarhetsarbete.

Våra miljömärkningar

Dalapro miljömärkningar

För att göra det lätt för våra kunder att göra bra miljöval har vi skapat egna, unika miljömärkningar som vi arbetar med i kombination med andra vedertagna märkningar.

Miljövänligare plasthinkar
Dalapros nya hinkar innehåller 100 procent återvinningsbart material, är gjorda av minst 90 procent återvunnen plast och ger 56 procent mindre koldioxidutsläpp från råvara till fabrik. Denna märkning är framtagen för Dalapro.

Klimatsmarta säckar
Genom material- och produktval ger Dalapro dig som kund möjligheten att välja klimatsmart, till exempel genom våra 15 liters säckar, med en förpackning som har 40 procent mindre klimatpåverkan än en standardhink i samma storlek.

Klimatneutral produktion
Dalapros färdigblandade spackelprodukter tillverkas i klimatneutrala* fabriker i Glanshammar och Sala. Detta har vi åstadkommit genom att fasa ut alla fossila bränslen och fordon från våra fabriker. Därutöver har vi installerat en stor solpanelsanläggning som förser produktionen och även samhället med grön elektricitet. Det betyder att våra fabriker faktiskt hjälper till att undvika onödiga utsläpp från fossila energikällor. 

*Enligt bedömning i Greenhouse Gas Protocol ligger Scanspacs produktion på noll CO₂e i Scope 1 och Scope 2.
 

Svanen
Svanen är Nordens officiella miljömärkning som i Sverige sköts av Miljömärkning Sverige AB på uppdrag av regeringen. De granskar varors och tjänsters miljöpåverkan under hela livscykeln från råvara till avfall samt ställer krav på funktion och kvalitet.

EPD
EPD står för Environmental Product Declaration men kallas också för miljövarudeklaration. Miljövarudeklaration (EPD) är ett oberoende verifierat och registrerat dokument som öppet redovisar produktens potentiella miljöpåverkan.

M1
M1 är en frivillig emissionsklassificering av byggnadsmaterial. M1-märkningen innebär att produkten har testats i ett oberoende och opartiskt laboratorium och har uppfyllt de angivna kriterierna. M1 står för låga emissioner.