Hållbarhet

 

Hållbara ytskikt, på djupet och för alla ytor

Dalapro erbjuder hållbara spackelprodukter för dagens och framtidens hem och byggnader. Med stor andel svenska råvaror, koldioxidneutral produktion och återvunna förpackningsmaterial driver vi utvecklingen av klimatsmarta ytskikt. Våra produkter gör det enkelt att ta ansvar för arbetsmiljö, spackelkvalitet och miljöpåverkan. Vi är en del av Saint-Gobain – med mer än 350 års erfarenhet av innovativa material och byggnadslösningar.

Dalapro Sustainable Surfaces

Hållbara ytskiktslösningar för framtidens byggnader

Bygg- och anläggningsbranschen står för en femtedel av landets klimatpåverkan. Sverige ska vara fossilfritt år 2045 och redan från 2022 gäller nya krav på klimatdeklaration för byggnader.

Samtidigt kommer allt fler direktiv gällande fossila färdplaner, högre krav på hållbara materiallösningar samt ökad efterfrågan på information om produkters innehåll och miljöpåverkan.

Dalapro arbetar med miljöförbättringar i hela produktens livscykel, från råvara till avfallshantering. Vi erbjuder ledande ytskiktslösningar från svenska råvaror och koldioxidneutral produktion. Vårt mål är en klimatpositiv produktion och att bli helt klimatneutrala, i hela värdekedjan.

Dalapro Handspackel

Hållbara hinkar

Förpackningen står för en stor del av en produkts miljöpåverkan. Därför ersätter vi successivt våra hinkar med mer miljövänliga hinkar. Dalapros nya hinkar innehåller 100 procent återvinningsbart material, är gjorda av minst 90 procent återvunnen plast och ger 56 procent mindre koldioxidutsläpp från råvara till fabrik – utan att ge avkall på de utmärkta produktegenskaperna.


Koldioxidneutral produktion

Dalapros färdigblandade spackelprodukter tillverkas i koldioxidneutrala fabriker i Glanshammar och Sala. Vi har fasat ut alla fossila drivmedel för maskiner, truckar och uppvärmning av våra fastigheter. Konventionell olja har ersatts med RME-bränsle och vi har gått över till elektricitet från förnybara källor.


En bra arbetsmiljö

Dalapros produkter och verktyg är framtagna med starkt fokus på en trygg, säker och trivsam arbetsmiljö för användaren. Vi var först med att lansera lättspackel (1981), sprutspackel för lätt färgspruta (1990) och rullspackel (2011). Denna utveckling har vi följt upp med innovativa lösningar rörande funktion och användarvänlighet både i produkter och emballage. Säkerhetsdatablad finns för alla våra produkter. På så vis blir det enkelt att göra ett bra jobb i en sund och giftfri arbetsmiljö – och samtidigt bidra till ökad hållbarhet.

Som en del av Saint-Gobain utvecklar vi ständigt nya lösningar med hållbarhet i fokus. Här är några exempel:

  • Alla våra färdigblandade spackelprodukter tillverkas i koldioxidneutrala fabriker.

  • 90 procent av innehållet i våra färdigblandade spackelprodukter är lokalproducerat.

  • Våra spackelhinkar är plaståtervunna.

  • Vi har reducerat plastmängden i våra säckar.

  • Sedan 2020 har vi ett nytt reningsverk.

  • IBC-behållarna återanvänds.

  • Vi har skapat miljömärkningar för spackelprodukterna.

  • Våra produkter bidrar till god ergonomi och en giftfri arbetsmiljö.

 

Film om vårt hållbarhetsarbetet

Här kan du se filmen om oss och vårt hållbarhetsarbete med fokus på koldioxidneutral produktion och hållbara förpackningar.

Våra miljömärkningar

Dalapro Symboler

För att göra det lätt för våra kunder att göra bra miljöval har vi skapat egna, unika miljömärkningar som vi arbetar med i kombination med andra vedertagna märkningar.

Miljövänligare plasthinkar
Dalapros nya hinkar innehåller 100 procent återvinningsbart material, är gjorda av minst 90 procent återvunnen plast och ger 56 procent mindre koldioxidutsläpp från råvara till fabrik. Denna märkning är framtagen för Dalapro.

Klimatsmarta säckar
Genom material- och produktval ger Dalapro dig som kund möjligheten att välja klimatsmart. Till exempel genom våra 15 liters säckar, med en förpackning som har 40% mindre klimatpåverkan än en standardhink i samma storlek.”

Koldioxidneutral produktion
Märkning för att kommunicera Dalapros koldioxidneutrala produktion. Harmoniserar med märkningen för återvinningsbart material och är framtagen för Dalapro.

Svanen
Svanen är Nordens officiella miljömärkning som i Sverige sköts av Miljömärkning Sverige AB på uppdrag av regeringen. De granskar varor och tjänsters miljöpåverkan under hela livscykeln från råvara till avfall samt ställer krav på funktion och kvalitet.

EPD
EPD står för Environmental Product Declaration men kallas också för miljövarudeklaration. Miljövarudeklaration (EPD) är ett oberoende verifierat och registrerat dokument som öppet redovisar produktens potentiella miljöpåverkan.

M1
M1 är en frivillig emissionsklassificering av byggnadsmaterial. M1-märkningen innebär att produkten har testats i ett oberoende och opartiskt laboratorium och har uppfyllt de angivna kriterierna. M1 står för låga emissioner.