Dalapro Airless Hydro

Sprutspackel för våtrum
Read more
Read less
• Färdigblandat, blått sprutspackel speciellt för våtrum.
• Ger en hård och vattenavvisande yta.
• Passar även där en extra hållfast yta efterfrågas som i offentliga lokaler.
• Godkänd för iläggning av pappersremsa.
• Passar både vid nyproduktion och renovering.
• Rekommenderas till de större jobben.

Produktinformation

Dalapro Airless Hydro är ett färdigblandat blått sprutspackel för airless applicering i våtrum. Passar även där man vill uppnå en extra hållfast yta, till exempel i offentliga lokaler. Passar för alla normalt förekommande underlag på vägg- och takytor inomhus, t.ex gips, betong, trä och tegel. Hög bindemedelshalt i spacklet ger produkten en hård och vattenavvisande yta, och maximal vidhäftning mot underlaget. Produkten är lämplig för både skarvspackling och bredspackling inom såväl renovering som nyproduktion.

Arbetsgång

Spackling ska ske med spruta på rengjorda, torra och väl bundna ytor vid en temperatur av lägst +5°C. När den spacklade ytan torkat slipas den av. Använd slippapper med kornstorlek 100-120. Ögon och andningsskydd rekommenderas vid slipning. Damma av innan nästa behandling. Spacklade ytor ska förlimmas om de skatapetseras.

Användning

Dalapro Airless Hydro är lämplig för iläggning av pappersremsa enligt de krav som ställs i AMA Hus 21. Produkten uppfyller kraven för CE-märkning enligt EN 13963 och är tillverkad enligt ISO 9001 och ISO 14001. Vid behandling av gipsskivor rekommenderas att följa YBG´s föreskrifter. Kombinerat med CertainTeed Marco Spark-Perf Spackelremsa är produkten lämplig att använda vid skarvspackling av gipsskivor.

Produktdata

Articles information
Produktnamn Förpackning Färg Artikel nr
ProduktnamnDALAPRO AIRLESS HYDRO 15 L FörpackningPlastsäck FärgBlå Artikel nr630103

Dokumentation

Välj alla
Produktdatablad
Säkerhetsdatablad
EPD
Byggvarudeklaration
DoP
Handbok
CE-märkning