Dalapro Hydro

Svanenmärkt handspackel för våtrum
Read more
Read less
• Färdigblandat, blått handspackel speciellt utvecklad för våtrum.
• Ger en hård och vattenavvisande yta.
• Ger en premium ytfininsh för vidare behandling.
• Hög fyllförmåga.
• Lättslipad, använd slipper 180-220.
• Unik klistrande formula för pappersremsa och hörnlist.
• Svanenmärkt.

Produktinformation

Dalapro Hydro är ett Svanenmärkt blått färdigblandat handspackel för våtrum. Passar även där man vill uppnå en extra hållfast yta, till exempel i offentliga lokaler. Passar för alla normalt förekommande underlag på vägg- och takytor inomhus som gips, betong, trä och tegel. Hög bindemedelshalt i spacklet ger produkten en hård och vattenavvisande yta och maximal vidhäftning mot underlaget. Hör fyllförmåga. Lätt att slipa. Produkten är lämplig för både skarvspackling, isättning av hörnlist och bredspackling inom såväl renovering som nyproduktion.

Dalapro Hydro 3- och 10 litershinkar uppdateras med miljöhink, Svanmärkning och EPD-märkning. I och med detta uppdateras produkternas artikelnummer från 14 februari 2022:

Dalapro Hydro 10 L
Gammalt art.nr. 613140
Nytt art nr. 613220

Dalapro Hydro 3 L
Gammalt art.nr. 613120
Nytt art nr. 613221

Dalapro Hydro 400 ML Svanenmärks lite senare under våren och då uppdateras artikelnumret i samband med det:

Dalapro Hydro 400 ML
Nuvarande art nr. 613205
Nytt artikel nr. 613222

Arbetsgång

Spackling ska ske för hand på rengjorda, torra och väl bundna ytor vid en temperatur av lägst +5°C. När den spacklade ytan torkat slipas den av. Använd slippapper med kornstorlek 180-220. Ögon och andningsskydd rekommenderas vid slipning. Damma av innan nästa behandling. Spacklade ytor ska förlimmas innan tapetsering.

Användning

Dalapro Hydro är lämpligt för iläggning av pappersremsa enligt kraven i AMA Hus 18. Kombinerat med CertainTeed Marco Joint Tape spackelremsa är produkten lämplig att använda vid skarvspackling av gipsskivor. Uppfyller kraven för CE-märkning enligt EN 13963. Tillverkat enligt ISO 9001 och ISO 14001. Vid behandling av gipsskivor: följ YBG:s föreskrifter på ybg.nu

Produktdata

Articles information
Produktnamn Artikel nr Förpackning Färg
ProduktnamnDALAPRO HYDRO 3 L Artikel nr613221 FörpackningHINK FärgBlå
ProduktnamnDALAPRO HYDRO 10 L Artikel nr613220 FörpackningHINK FärgBlå
ProduktnamnDALAPRO HYDRO 400 ML Artikel nr613222 FörpackningTub FärgBlå

Dokumentation

Välj alla
Byggvarudeklaration
DoP
Produktdatablad
EPD
Säkerhetsdatablad
Svanendokument
3 datasheets related with the product
3 datasheets related with the product
Dalapro Hydro, 10 l
Dalapro Hydro, 3 l
Dalapro Hydro, 400 ml
Produktkatalog
Handbok