Dalapro Hydro

Svanenmärkt handspackel för våtrum
Read more
Read less
• Färdigblandat, blått handspackel speciellt utvecklad för våtrum.
• Ger en hård och vattenavvisande yta.
• Ger en premium ytfininsh för vidare behandling.
• Hög fyllförmåga.
• Lättslipad, använd slipper 180-220.
• Unik klistrande formula för pappersremsa och hörnlist.
• Svanenmärkt.

Produktinformation

Dalapro Hydro är ett Svanenmärkt blått färdigblandat handspackel för våtrum. Passar även där man vill uppnå en extra hållfast yta, till exempel i offentliga lokaler. Passar för alla normalt förekommande underlag på vägg- och takytor inomhus som gips, betong, trä och tegel. Hög bindemedelshalt i spacklet ger produkten en hård och vattenavvisande yta och maximal vidhäftning mot underlaget. Hög fyllförmåga. Lätt att slipa. Produkten är lämplig för både skarvspackling, isättning av hörnlist och bredspackling inom såväl renovering som nyproduktion.

Arbetsgång

Spackling ska ske för hand på rengjorda, torra och väl bundna ytor vid en temperatur av lägst +5°C. När den spacklade ytan torkat slipas den av. Använd slippapper med kornstorlek 180-220. Ögon och andningsskydd rekommenderas vid slipning. Damma av innan nästa behandling. Spacklade ytor ska förlimmas innan tapetsering.

Användning

Dalapro Hydro är lämpligt för iläggning av pappersremsa enligt kraven i AMA Hus 21. Kombinerat med CertainTeed Marco Joint Tape spackelremsa är produkten lämplig att använda vid skarvspackling av gipsskivor. Uppfyller kraven för CE-märkning enligt EN 13963. Tillverkat enligt ISO 9001 och ISO 14001. Vid behandling av gipsskivor: följ YBG:s föreskrifter på ybg.nu

Produktdata

Articles information
Produktnamn Förpackning Färg Artikel nr
ProduktnamnDALAPRO HYDRO 3 L FörpackningHink FärgBlå Artikel nr613221
ProduktnamnDALAPRO HYDRO 10 L FörpackningHink FärgBlå Artikel nr613220
ProduktnamnDALAPRO HYDRO 400 ML FörpackningTub FärgBlå Artikel nr613205

Dokumentation

Välj alla
Produktdatablad
Säkerhetsdatablad
EPD
Svanendokument
3 datasheets related with the product
3 datasheets related with the product
Dalapro Hydro, 10 l
Dalapro Hydro, 3 l
Dalapro Hydro, 400 ml
Byggvarudeklaration
DoP
Handbok