Lyckas med spackelarbetet

Tio tips för ett lyckat slutresultat

Tio tips för att lyckas med spackelarbetet

Välj rätt metod och rätt spackel
Sprutspackling passar större objekt. Rullspackling är bäst för mellanstora objekt. Handspackling är lämpligast på mindre objekt.
Välj spackelsort utifrån metod och underlag. 

Avsyna ytorna
Kräv att ”byggaren” lämnar målningsfärdiga ytor efter sig; det vill säga att all betong ska vara lagad och skrotad och gipsskivor monterade enligt anvisningar. Se till att underlaget är fast, rent (fett- och dammfritt) samt torrt. Dokumentera avvikelser.

Använd rätt verktyg
Var noggrann med att alltid använda rätt verktyg. Det underlättar arbetet och säkerställer ett bra slutresultat.

Se upp med fukt och kyla
Arbeta aldrig vid temperaturer under +10 ºC. Optimal temperatur är +15 ºC till +20 ºC och 40–60 procent luftfuktighet. Spackla aldrig på fuktiga underlag eftersom vidhäftningen påverkas negativt och kan orsaka glansskillnader i ytbehandlingen.

Skydda dig själv och ytor som inte ska behandlas
Kom ihåg att använda skyddshandskar, ögonskydd, andningsskydd, hörselskydd och skyddspapp.

Börja med taket
Om både tak och väggar ska spacklas,börja med taket. Arbeta helst från ljuskällan och inåt i rummet.

Spackla tunt
Spackel torkar långsamt om det läggs på för tjockt. Fler, men tunna skikt, ger alltid bättre resultat.

Spackla väl
Tänk på att som man spacklar får man slipa. Ju mer arbete du lägger på spacklingen, desto mindre arbete behöver du
lägga på slipningen.

Var noggrann med efterarbetet
Undvik alltför grovkornigt slippapper. Avlägsna slipdammet innan du lägger på nästa skikt. Annars försämras vidhäftningen.

Gör som det står
Följ alltid tillverkarens anvisningar. De flesta tillverkare har fullständig produktinformation tillgänglig på internet. Om inte: Begär produktinformation av din leverantör.