Spackla olika underlag

Spackling av olika underlag

Spackling av olika underlag


Olika underlag kräver olika förberedelser och spackling. Här följer tips för vad som är viktigt att tänka på.

Spackling av hörnlister
Ytterhörn är ofta utsatta för stötar och slag. Här kan man med fördel använda sig av hörnlister av plast och papper. Spackla hörnet med ett spackel märkt med EN-13963, cirka 56 cm brett på varje sida och minst 1 mm tjockt, tryck sedan fast listen och spackla över direkt. Efter torkning spacklar man till önskat resultat. 

Spackling i våtrum
Våtrumsspackel ska alltid användas i våtutrymmen, oavsett vilket underlag det är. Våtrumsspacklet är lämpligt för både skarv- och bredspackling och finns även som rullspackel. Tänk på att alltid följa måleribranschens regler för våtutrymmen.

Spackling av snickerier
Underlaget ska vara rent och torrt innan spackling påbörjas. Obehandlat trä, metall eller MDF ska alltid grundas innan spackling. Spackla sedan till önskat resultat. Vid slipning används slippapper med kornstorlek 180 eller finare. Avlägsna damm innan målning.

Spackling utomhus
Underlaget ska vara rent, torrt och väl bundet innan spackling påbörjas. Använd produkt som är avsedd för utomhusbruk. Tänk på att klimatet påverkar torktiderna, och säkerställ att det inte kommer regn på spacklade ytor inom 12 timmar. Undvik spackling på horisontella ytor. I vissa fall kan grundning behövas före spackling.

Spackling av målade ytor och tapeter
Underlaget ska vara rent, torrt och väl bundet. Tvätta målade ytor före spackling. Gamla tapeter kan behöva tas ned före spackling för att undvika blåsor på den gamla tapeten.

Ispackling
Lagning av sprickor eller hål på alla typer av underlag. Är det stora och djupa hål så kan man med fördel använda sig av ett så kallat gipsplåster för att dölja hålet. Tänk på att torktiden kan vara lång om det är stora och djupa hål. Då kan det vara en fördel att använda sig av gipsspackel typ DM20, 40 eller 60. 

Designspackel
Ett enkelt sätt att få unika tak och väggar i den kulör du önskar. Underlaget ska vara rent, torrt och väl bundet. Gamla tapeter kan behöva tas ned eller grundmålas för att undvika blåsor på tapeten. Spackla första lagret lite ruffigt med mycket kanter och ojämnheter. Efter torkning skrapar eller slipar man fram alla ojämnheter, spackla sedan lite tunnare och finare för att få väggen slät. Efter torkning så skrapar eller slipar fram ojämnheter och kulörskillnader innan man förseglar ytan med Dalapro TopCoat i 23 lager.