Spackla olika underlag

Spackla en tapetserad vägg

Spackla en tapetserad vägg


Riv löst sittande tapet.


Prima/spärrgrunda underlaget vid behov.


Spackla ut ojämnheter och skarvar.


Upprepa spackling tills underlaget är jämnt.


Slipa och damma av de spacklade ytorna.


Om tapeten ska målas över behöver hela väggen bredspacklas så att strukturskillnader utjämnas. Slipa sedan. Vid tapetsering behövs inte bredspackling.