Förarbete

Förbehandling

Förbehandling

 

Var noggrann med förbehandlingen. Ett dåligt förarbete avslöjar sig alltid. Hållbarheten försämras och i sämsta fall blir inte det färdiga underlaget tillräckligt bra för vidare bearbetning. Men först och främst bör det göras en besiktning innan du börjar ditt arbete för att kontrollera att underlaget motsvarar branschnorm. Vid spackling på underlag av gips, se www.ybg.nu

Olika underlag kräver olika förbehandling. Följ alltid tillverkarens rekommendationer för att få bästa underlag för fortsatt behandling. 

Det här gäller generellt:

 • Börja med att skydda dörrar och fönster med plast, pappskivor eller masonitskivor. Skydda golven med till exempel täckpapp.
   
 • Slipa bort "skägg" och större ojämnheter på betong, puts och lättbetong med stålspackel, "barkspade", slipkloss eller slipmaskin.
   
 • Skär upp skadad kartong på gipsskivor. Laga större skador med högfyllande spackel eller gipsbaserat pulverspackel.
   
 • Blankt målade ytor som ska spacklas mattas ned med målartvätt.
   
 • Stål, trä och träfiberskivor som är obehandlade måste grundmålas för att motverka fiberresning och genomslag av hartser, rost etc.
   
 • Målat trä skrapas, slipas och dammas av.
   
 • Ta bort löst sittande tapet eller väv. I de flesta fall krävs att man grundar med spärrgrund för att tapeten inte ska blåsa upp sig.
   
 • Smutsiga och feta ytor rengörs. Kort sagt; innan spacklingsarbetet påbörjas ska underlaget vara fast, rent och torrt. Se även till att välja rätt appliceringsmetod, rätt spackel för underlaget och metoden samt rätt verktyg.