Efterarbete

Efterbehandling

Slipning - efterbehandling av spackelarbetet


Slipning
Spacklade ytor kräver ofta avslipning med slippapper. Kornstorleken på slippapperet anpassar du till underlaget och kraven på den färdigbehandlade ytan. Använd slippapper med kornstorlek 150–220 för målning av väggar och 180–220 på snickerier.

Ska ytan tapetseras kan du använda ett grövre slippapper, men inte grövre än 150. Då finns det risk att repor syns genom tapeten. För grovt korn vid slipning av exempelvis gipsskarvar ruggar också upp gipsskivornas kartongyta och kan orsaka strukturskillnader och öka suget i underlaget, vilket ofta syns genom färgskiktet – i synnerhet på släpljusväggar.

Slipkloss på förlängningsskaft gör det lättare att bearbeta tak och större väggytor. Det finns också särskilda slipmaskiner (Giraff) som gör jobbet effektivare, mindre ansträngande och mer ergonomiskt. Tänk på att använda andningsskydd och skydda ögonen.

Avdamning
Var noggrann med att avlägsna allt slipdamm från ytorna. Det är ett måste för att få en god vidhäftning mellan underlaget och nästa behandling. Att spackla, måla eller tapetsera på en dammig yta kan ge upphov till delaminering, det vill säga att ytskiktet släpper från underlaget. Använd en dammsugare och/eller mjuk borste för att damma av ytorna. Om högtrycksspruta ska användas efter slipning, dammsug även golven för att undvika att damm virvlar upp. Slipmaskiner av typen Giraffen är mycket praktiska eftersom de tar hand om slipdammet redan vid ”källan”. Dessutom kan maskinen användas som dammsugare.

Förlimning
Spacklade ytor är sugande och måste därför förlimmas innan tapetsering. Använd de fabrikstillverkade produkter som rekommenderas för detta. Låt torka väl.

Rengöring
Eventuellt spill och stänk tas bort med vatten och svamp. Torka därefter med en ren trasa. Även verktygen rengörs med vatten. Spackelsprutor rengörs enklast genom att pumpa igenom vatten. Var noggrann med att hålla behållaren ren. En spackelspruta kan stå med spackel i utan problem under en till två veckor. Vid längre driftuppehåll rekommenderas rengöring.

Målning och tapetsering
Dalapro spackel kan övermålas med de flesta normalt förekommande färger. Silikatfärg går bra. Däremot avråder vi från att stryka epoxifärger på målerispackel eftersom bland annat spacklets bindemedel kan påverkas. Det allmänna rådet är: Följ respektive tillverkares anvisningar när det gäller val av produkter och råd om hur arbetet ska utföras. De flesta tillverkare har fullständig produktinformation som du kan ladda ner från internet. Du kan också begära produktinformation av din leverantör.