Dalapro Flex

Fogspackel
Read more
Read less
• Vit elastisk målarfog.
• Till tätning av fogar och sprickor runt dörrar, fönster och hörn.
• Mycket god vidhäftning till de flesta underlag inom- och utomhus.

Produktinformation

Dalapro Flex är ett elastiskt fogspackel som används för tätning/spackling av fogar och springor till exempel runt dörrar, fönster och väggar. Dalapro Flex har mycket god vidhäftning mot de flesta förekommande underlag inom- och utomhus, till exempel gips, betong, trä och tegel. Vid användning utomhus ska fogen övermålas.

Arbetsgång

Fogning ska ske med fogspruta på rengjorda, torra och väl bundna ytor vid en temperatur av lägst +5°C.

Produktdata

Articles information
Produktnamn Artikel nr Förpackning Färg
ProduktnamnDALAPRO FLEX 0,3 L Artikel nr620630 FörpackningPatron FärgVit

Dokumentation

Välj alla
Produktdatablad
Byggvarudeklaration
Handbok
Produktkatalog
Säkerhetsdatablad