Vi har installerat en stor solpanelsanläggning

Solpanellsanläggning

 

Dalapros färdigblandade spackelprodukter tillverkas i klimatneutrala* fabriker i Glanshammar och Sala. Detta har vi åstadkommit genom att fasa ut alla fossila bränslen och fordon från våra fabriker. Därutöver har vi installerat en stor solpanelsanläggning som förser produktionen och även samhället med grön elektricitet. Det betyder att våra fabriker faktiskt hjälper till att undvika onödiga utsläpp från fossila energikällor. 

*Enligt bedömning i Greenhouse Gas Protocol ligger Scanspacs produktion på noll CO₂e i Scope 1 och Scope 2.