Nyhetsbrev
 

You are here

Dokumentation

Godkännanden och certifikat

ISO certifikat 9001, 14001

Beteckning
ISO certifikat 9001, 14001 (pdf)

Säkerhetsdatablad

Beteckning
Säkerhetsdatablad - Dalapro Lightning Max Plus
Säkerhetsdatablad - Dalapro Max Plus
Säkerhetsdatablad - Dalapro Roll Max Plus
Säkerhetsdatablad Dalapro Airless Hydro
Säkerhetsdatablad Dalapro Airless Nova
Säkerhetsdatablad Dalapro Airless Spray
Säkerhetsdatablad Dalapro DM20
Säkerhetsdatablad Dalapro DM40
Säkerhetsdatablad Dalapro DM60
Säkerhetsdatablad Dalapro Deco
Säkerhetsdatablad Dalapro Facade
Säkerhetsdatablad Dalapro Hydro
Säkerhetsdatablad Dalapro Joint
Säkerhetsdatablad Dalapro Lightning Joint
Säkerhetsdatablad Dalapro Lightning Max
Säkerhetsdatablad Dalapro Lightning Nova
Säkerhetsdatablad Dalapro Lightning Premium
Säkerhetsdatablad Dalapro Magnetic
Säkerhetsdatablad Dalapro Max
Säkerhetsdatablad Dalapro Nova
Säkerhetsdatablad Dalapro Plus
Säkerhetsdatablad Dalapro Plus Hydro
Säkerhetsdatablad Dalapro Plus Top
Säkerhetsdatablad Dalapro Premium
Säkerhetsdatablad Dalapro Roll Hydro
Säkerhetsdatablad Dalapro Roll Joint
Säkerhetsdatablad Dalapro Roll Max
Säkerhetsdatablad Dalapro Roll Nova
Säkerhetsdatablad Dalapro Roll Premium
Säkerhetsdatablad Dalapro S
Säkerhetsdatablad Dalapro Wood Finish

CE-märkning

Våra spackelprodukter är kopplade till två olika standarder, EN 13963 för skarvspackling på gipsskivor och EN 15824 för produkter som man ytspacklar med. Ladda ner exempel på hur de ska utformas eller kontakta kundservice om ni har frågor.

Beteckning
CE-märkning 13963 (pdf)
CE-märkning 15824 (pdf)

Prestandadeklaration DoP

Beteckning
DoP - Dalapro Lightning Max Plus (pdf)
DoP - Dalapro Magnetic (pdf)
DoP - Dalapro Max Plus (pdf)
DoP - Dalapro Roll Max Plus (pdf)
DoP Dalapro Airless Hydro (pdf)
DoP Dalapro Airless Nova (pdf)
DoP Dalapro Airless Spray (pdf)
DoP Dalapro DM20 (pdf)
DoP Dalapro DM40 (pdf)
DoP Dalapro DM60 (pdf)
DoP Dalapro Deco (pdf)
DoP Dalapro Facade (Pdf)
DoP Dalapro Hydro (pdf)
DoP Dalapro Joint (pdf)
DoP Dalapro Lightning Joint (pdf)
DoP Dalapro Lightning Max (pdf)
DoP Dalapro Lightning Nova (pdf)
DoP Dalapro Lightning Premium (pdf)
DoP Dalapro Max (pdf)
DoP Dalapro Nova (pdf)
DoP Dalapro Premium (pdf)
DoP Dalapro Roll Hydro (pdf)
DoP Dalapro Roll Joint (pdf)
DoP Dalapro Roll Max (pdf)
DoP Dalapro Roll Nova (pdf)
DoP Dalapro Roll Premium (pdf)
DoP Dalapro Wood Finish (pdf)
DoP Dalapro S (pdf)