Case Study

Elite Hotel Mimer, Umeå

Architect
Link Arkitektur AB
Project completion date
Client
Selbergs Entreprenad

En av Umeås klassiska kulturskatter, Mimerfastigheten, har omvandlats från skolbyggnad till fyrstjärnigt hotell med 139 rum, restaurang, konferenslokaler och gym. Byggnaden oftast gått under namnet Mimerskolan är ett av de största stenhusen i centrala staden. Det invigdes år 1900 för att inhysa Umeå högre allmänna läroverk.

Skolan i tre våningar uppfördes i nygotisk stil och har under 1900-talet byggts ut ett antal gånger. Efter tiden som läroverk har det här bedrivits grundskole-, gymnasie- och komvuxverksamhet fram till 2012.

Ombyggnationen till hotell färdigställdes i början av 2016 och i april tog Elite Hotel Mimer Umeå emot de första gästerna. Byggnaden är inte något byggnadsminne men ingår i en samlad kulturmiljö som utnämnts till riksintresse.

Vad Scanspac har bidragit med
Scanspac har levererat ett komplett spackelsystem samt hörnskydd till hela bygget.

Projektstorlek
139 rum

Fastighetsägare
Lerstenen Mimer AB