Kontakt
 
Kontakta oss
Öppettider: 
Mån-Tors 8:00-16:00 Fre: 8:00-15:00 Lunch: 12:00-12.45 (Kundservice)...
Huvudkontor och fabrik i Glanshammar
Tel.: 
+46 (0)19-46 34 00
  Nyhetsbrev
 

You are here

Tips för lyckat resultat

  • Välj spackel efter underlag och metod
  • Kontrollera underlaget innan spackling påbörjas
  • Välj rätt verktyg och utrustning för arbetet
  • Använd alltid skyddsutrustning vid slipning
  • Följ alltid tillverkarens anvisningar


Klimat
Tänk på att klimatet har en stor betydelse vid spackling, underlaget bör minst vara 10 grader. En alltför fuktig och kall miljö förlänger torktiden och försämrar vidhäftningen mot underlaget. Försök heller inte att forcera torkning med värmefläktar, detta kan medföra att spacklet yttorkar för fort och krackelerar. Man kan med fördel använda sig av en luftavfuktare för att få en så normal torkning som möjligt.


Förvaring
Spackel är en färskvara och ska förvaras svalt och frostfritt. Obruten förpackning kan lagras i 12 månader. Använd inte spackel som frusit eller har möglat.