Dalapro DM RepaFix

Lagningsspackel för inom- och utomhusbruk
Read more
Read less
• Lättarbetad.
• Lättmixad.
• Spik- och skruvbar.
• Lätt att slipa och applicera.
• Fyllnadsförmåga upp till 50 mm.

Produktinformation

Dalapro DM RepaFix är ett vitt pulverspackel för lagningar för de flesta material inom- och utomhus. Pulvret är mycket lätt att blanda till en smidig konsistens. Appliceras i skikt 1-50 mm.

Arbetsgång

Spackla för hand på rengjorda, torra och väl bundna ytor. Temperatur: lägst +5°C. Starkt sugande underlag ska primas innan spackling. Provspackla gärna på en begränsad yta för att bekräfta god vidhäftning mot underlaget. När den spacklade ytan torkat, slipas den av. Använd slippapper med kornstorlek 100–120. Ögon- och andningsskydd rekommenderas vid slipning.

Användning

Dalapro DM RepaFix uppfyller kraven för CE-märkning enligt EN 998-1.

Produktdata

Articles information
Produktnamn Förpackning Färg Artikel nr
ProduktnamnDALAPRO DM REPAFIX 4 KG FörpackningPapperssäck FärgVit Artikel nr620635

Dokumentation

Välj alla
Produktdatablad
Säkerhetsdatablad
Byggvarudeklaration
DoP
Handbok
Broschyr