Speed Corner 90

Utvändig hörnlist med självhäftande tejp
Read more
Read less
• Skydd för utvändiga hörn inomhus.
• För pappersklädda gipsskivor.
• Självhäftande tejp för snabb och enkelt montering.
• Inget behov av torktid, kan spacklas omgående.
• I Tillverkad i återvinningsbar polystyren.
• Enkel att klippa till rätt längd med vanlig sax.
• Stabil och fukttålig förpackning.

Produktinformation

Nyhet!

Speed Corner 90 är ett hörnskydd för pappersklädda gipsskivor inomhus som skyddar och ger raka 90 graders hörn. Snabb och enkel att montera då det är försedd med en självhäftande tejp och monteras helt utan behov av verktyg. Produkten har en skarp kant att spackla mot. Den lämpar för alla typer utåtgående hörn så som t.ex. smygar och inklädnader.

Hörnskyddet är tillverkat av miljövänlig och återvinningsbar polystyrenplast. Speed Corner 90 får användas i Svanenmärkta byggnader men kan inte registreras i Svanens husproduktportal.

Arbetsgång

1. Klipp hörnskyddet till önskad längd med en vanlig sax. Hörnskyddet ska klippas 3-5 mm kortare än det hörn det ska monteras på för att undvika att det hamnar i spänn.

2. Avlägsna skyddsfolien helt innan montering. Skyddsfolien har en olimmad kant, så kallad fingerlift, på insidan för att underlätta borttagningen.

3. Börja montaget med att rikta in hörnskyddets ena ände symmetriskt över hörnet där montaget skall påbörjas. Tryck hörnskyddet mot hörnet och pressa skyddets kanter mot gipsen för att säkra vidhäftningen.

4. Fortsätt därefter att successivt trycka hörnskyddet mot hörnet och pressa kanterna mot gipsen längs hela hörnet. Hörnet kan nu spacklas.

5. Använd alltid ett CE 13963 spackel med hög vidhäftning.

Användning

Speed Corner 90 ska användas tillsammans med spackel som är godkänt enligt CE märkning EN 13963. Produkten är avsedd för montage på pappersklädda gipsskivor. Om produkten ska monteras på andra material som t.ex. komposit-, fibergips- eller cementbaserade skivor måste ytan på dessa behandlats med lämplig häftprimer. Vidhäftningen mot andra material än pappersklädd gips måste alltid säkerställas innan montering. Ytorna där hörnskyddet skall fästas, skall vara torra och dammfria. Temperatur vid montage får inte understiga 10°C. Hörnskyddet skall monteras i relativ rumsfuktighet mellan 30>% - <70%.

Produktdata

Articles information
Produktnamn Förpackning Artikel nr
ProduktnamnSpeed Corner 90, 2,7 m FörpackningKartong med lister Artikel nr642145

Instruktionsvideo

Speed Corner

Dokumentation

Välj alla
Produktdatablad
Byggvarudeklaration
Handbok