Kontakt
 
Kontakta oss
Öppettider: 
Mån-Tors 8:00-16:00 Fre: 8:00-15:00 Lunch: 12:00-12.45 (Kundservice)...
Huvudkontor och fabrik i Glanshammar
Tel.: 
+46 (0)19-46 34 00
  Nyhetsbrev
 

You are here

Miljö & Kvalitet

En trygg leverantör
Dalapro spackel tillverkas under ledning av kvalitetssystemet ISO 9001. Målsättningen är att möta framtidens kvalitetskrav. Ständig utveckling är väsentlig. Det är viktigt att ha kunskap om hur man ska göra rätt och sedan att göra rätt. Våra maskiner är moderna och utvecklade för spackeltillverkning. Tillverkningen är datoriserad så långt det är möjligt. Processtyrda recept, specialbyggda blandare och helautomatisk läggning på pall bidrar till att skapa ett effektivt flöde som bekräftas genom ISO 9001. Men främst handlar det om människorna bakom processerna, att genom engagemang och kompetens nå rätt resultat. Detta, tillsammans med en mycket god ekonomisk ställning, gör att du är försäkrad om att få rätt produkter från en trygg leverantör.

Stort fokus på miljöarbete
Vid tillverkning av Dalapro tar vi miljöfrågorna på allvar. Vi arbetar ständigt för att våra produkter ska vara så skonsamma som möjligt för vår gemensamma miljö. Målsättningen är att produktens miljöpåverkan under hela dess livscykel ska vara så liten som möjligt.
Dalapro spackel tillverkas under ledning av miljöledningssystemet ISO 14001. Där arbetar vi med kartläggning av miljöpåverkan och följer upp kartläggningen med åtgärder och förbättringar. Vi har stort fokus på miljösmarta val av råvaror, effektivt energiutnyttjande och att uppkomsten av spill och avfall ska vara så liten som möjligt.
För att ytterligare förstärka vårt miljöarbete arbetar vi med Svanen-märkning. Märkningen ger oss ett bevis på att våra produkter innehåller låga halter av miljö- och hälsoskadliga ämnen, har låga utsläpp till luft samt är effektiva och klarar tuffa funktionskrav.

Vårt arbete präglas av stort säkerhetsfokus
Våra anställda ska ha en trygg, säker och trivsam arbetsmiljö. Genom de produkter vi sätter ut på marknaden ska vi ge våra kunder samma förutsättning. Vi var tidiga med att tänka på slutanvändarnas arbetsmiljö. Vi var först med att lansera lättspackel (1981), sprutspackel för lätt färgspruta (1990) och Rullspackel (2011). Denna utveckling har vi följt upp genom att fortsätta ha innovativa lösningar rörande funktion och användarvänlighet både i produkter och emballage. Vi upprättar säkerhetsdatablad för alla våra Dalapro-produkter.

 

 

 

Policy för säkerhet, miljö och kvalitet

Policy för säkerhet, miljö och kvalitet

DNV GL Business Assurance webbsida

DNV GL Business Assurance webbsida