x

Färdigblandat strukturspackel för mur och fasad

Dalapro Deco

Produktinformation
Dalapro Deco är ett färdigblandat dekorspackel som ger en grövre putsliknande yta för alla normalt förekommande underlag på vägg- och takytor inomhus och utomhus. Spackling ska ske för hand på rengjorda, torra och väl bundna ytor vid en temperatur av lägst +10°C.

Genom att använda olika tekniker kan mycket effektfulla resultat uppnås, med olika mönster och strukturer.

Produkten uppfyller kraven för CE-märkning enligt EN 15824 och är tillverkad enligt ISO 9001 och ISO 14001.

Redskap rengörs med vatten.

Större mängder spill lämnas som normala sopor till kommunens avfallsanläggning.

Plasten i emballaget är återvinningsbart och ska därför lämnas till avsedd återvinningsstation eller till kommunens anläggning för återvinning. 
BeteckningAntalStd.förpackn.
Dalapro Deco  12 liter  hink 
 
 
 
x